Geleneksel Cumbalar

Geleneksel Türk evinde en yaygın görülen bu cumba türü oda-
ların sokağa bakan cephelerinde kullanılmıştır. Ancak simetrinin zorunlu hale getirdiği
durumlarda bahçe cephesine de yapılmıştır. Arsa geometrisi ve topografyası ne olursa
olsun cumbalar üst yapıyı düzgünleştirmiş, odaları alışıla gelmiş kare veya kareye yakın
dörtgenlere dönüştürmüştür. Cumbalar sayesinde odalarda zengin bir bakış açısı yaratıl-
mış, günün her saatinde gün ışığından yararlanma imkanı sağlanmıştır.
  • The sticky post should be distinctly recognizable in some way in comparison to normal posts. You can style the .sticky class if you are using the post_class() function to generate your post classes, which is a best practice.
  • They should show at the very top of the blog index page, even though they could be several posts back chronologically.
  • They should still show up again in their chronologically correct postion in time, but without the sticky indicator.
  • If you have a plugin or widget that lists popular posts or comments, make sure that this sticky post is not always at the top of those lists unless it really is popular.